Aké cestovné náhrady poskytuje zamestnávateľ svojmu zamestnancovi?

Stravovanie - polievka
Povinnosť poskytnúť cestovné náhrady pri služobných cestách zamestnancov upravuje zákon č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v podstate za rovnakých podmienok, ako pri tuzemských. Pod pojmom služobné cesty zamestnancov sa rozumie čas pracovnej cesty zamestnanca v zahraničí spolu s výkonom práce až do skončenia a návratu na Slovensko. Služobná cesta vždy začína a končí na území našej krajiny. Vznik nároku na peňažné náhrady v inej, ako slovenskej mene rozhoduje moment prechodu slovenskej hranice.

Tie isté podmienky platia aj v prípadoch určenia nároku na peňažné náhrady poskytované v inej mene v prípade, ak sa služobná cesta začína na území Slovenska a končí v zahraničí, poprípade ak to je opačne, kedy služobná cesta začína v zahraničí a končí na území Slovenska. V prípade, ak služobná cesta začína a končí v zahraničí, zamestnávateľ rozhoduje o nasledujúcich podmienkach:

 • miesto začiatku služobnej cesty,
 • miesto výkonu práce,
 • čas trvania služobnej cesty,
 • spôsob dopravy,
 • miesto ukončenia služobnej cesty,
 • ďalšie osobitné podmienky.

Zamestnanec, ktorý je na služobnej ceste má nárok na:

 • náhradu vydokladovaných cestovných výdavkov,
 • náhradu vydokladovaných výdavkov za ubytovanie,
 • náhradu preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
 • stravné,
 • vreckové,
 • poistenie liečebných nákladov,
 • náhradu výdavkov za cestu na návštevu rodiny.

Na to, aby sa zabezpečilo bezproblémové absolvovanie služobnej cesty je potrebný súhlas samotného zamestnanca. Tento súhlas nie je potrebný vtedy, ak:

 • služobné cesty priamo vyplývajú z výkonu práce,
 • služobné cesty sú definované priamo v pracovnej zmluve,
 • služobné cesty sú definované v pracovnom poriadku odsúhlasenom zástupcami zamestnancov.

Krátenie stravného

Stravné pri pracovnej ceste patrí zamestnancovi za každý kalendárny deň, pričom sumu určuje Ministerstvo práce. Pokiaľ má zamestnanec preukázane zabezpečené stravovanie v celom rozsahu, tj. raňajky, obed a večera, stravné mu nie je poskytované. V prípade, ak má zamestnanec zabezpečené čiastočné bezplatné stravovanie, zamestnávateľ má nárok na krátenie stravného, a to vo výške v rozsahu 20-40% z ustanovenej sumy stravného za každé bezplatne poskytnuté jedlo.

Aké cestovné náhrady poskytuje zamestnávateľ svojmu zamestnancovi? 5.00/5 (100.00%) 1x

Diskusia:

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú označené *